Yuusha,Yamemasu ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 1-11

Yuusha,Yamemasu ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ

Yuusha, Yamemasu ,I’m Quitting Heroing ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ
หลังจากกอบกู้โลก ฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุด ลีโอ ก็กลายเป็นบุคคลที่ไม่ต้องการให้อยู่ในโลกมนุษย์ที่สงบสุข เขาแข็งแกร่งเกินไป เนรเทศเขาหางานทำที่ Demon King’s Army ซึ่งเขาพ่ายแพ้และจำเป็นต้องสร้างใหม่

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 1

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 2

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 3

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 4

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 5

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 6

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 7

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 8

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 9

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 10