Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่

เรื่องย่อ Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่

           ซีโร่เป็นซูเปอร์วีรบุรุษตัวจริงคนแรกของมนุษยชาติ ภายใต้นาฬิกาของเขา superheros อื่นๆ Yingxiong Zailin อีกนับไม่ถ้วนเผยตัวและก็เดินตามรอยตีนของเขา แต่ภายหลังการรบ 5 ปี Zero ล่องหนไปอย่างไร้ร่องรอย

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 1

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 2

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 3

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 4

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 5

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 6

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 7

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 8

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 9

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 10

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 11

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 12