Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 1-26 ซับไทย จบแล้ว

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง

เรื่องย่อ Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง

               เมื่อสมัยหลงซาน ช่วงฤดูหนาว ปี 9616 เขตชิงเหอที่อยู่ภายใต้การปกครองของดินแดนเสวี่ยอิงได้ถูกโจมตีเข้าอย่างกะทันหัน ขุนนางตงโป๋และภรรยา ทั้งคู่ได้ถูกจับกุมตัวไป ซึ่งเหลือเพียงแค่เด็กหนุ่ม 2 คนพี่น้องที่ถูกทิ้งเอาไว้ นั่นก็คือ ตงโป๋เสวี่ยอิงและตงโป๋ชิงสือ ต่อมาเสวี่ยอิงได้ฝึกอย่างหนักเพื่อให้ตนเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะปกป้องน้องชายและช่วยพ่อแม่ของเขากลับมาให้ได้

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 1

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 2

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 3

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 4

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 5

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 6

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 7

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 8

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 9

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 10

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 11

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 12

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 13

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 14

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 15

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 16

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 17

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 18

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 19

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 20

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 21

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 22

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 23

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 24

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 25

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ตอนที่ 26