Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ตอนที่ 1-12 ซับไทย (ยังไม่จบ)

ฮิเมะ สาวที่แสร้งทำตัวน่ารักเพื่อดึงดูดคนรอบข้าง เกิดเหตุทำให้เธอต้องมาทำงานที่ร้านคาเฟ่หญิงสไตล์คุณหนูในการ์ตูนตาหวาน แล้วมักมีเรื่องผิดใจกับ มิซึกิ Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ!สาวสวยเพื่อนร่วมงาน

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ซับไทย ตอนที่ 1

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ซับไทย ตอนที่ 2

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ซับไทย ตอนที่ 3

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ซับไทย ตอนที่ 4

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ซับไทย ตอนที่ 5

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ซับไทย ตอนที่ 6

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ซับไทย ตอนที่ 7

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ซับไทย ตอนที่ 8

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ซับไทย ตอนที่ 9

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ซับไทย ตอนที่ 10

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ซับไทย ตอนที่ 11