Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 1-51 (จบ)

Wan Jie Du Zun

อาณาจักรเทพหมื่นปี

 Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี

กำลังรวบรวมจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาในคฤหาสน์ Lin เขาไม่ต้องการเขาเพิ่งฝึกฝนจิตวิญญาณการต่อสู้ด้วยดาบให้เป็นรูปแบบพื้นฐานคู่หมั้นของเขา Ji Manyao ใช้โอกาสนี้เพื่อรับจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขา และเขาเกือบจะอาเจียนเป็นเลือดและเสียชีวิต ในเวลาเดียวกันวิญญาณของ Lin Feng ได้เข้าสู่ดินแดนแห่งการฝังศพของเทพเจ้าหญิงลึกลับในดินแดนที่ฝังศพบอก Lin Feng ว่าเขาสามารถได้รับพลังศิลปะการต่อสู้และความรู้มหาศาลโดยการกำจัดเทพเจ้าโบราณที่ฝังอยู่ที่นี่ ในโลกแห่งความเป็นจริง Lin Feng ซึ่งเดิมเป็นนายน้อยของตระกูล Lin ไม่ได้รับความเคารพจากคนรับใช้อีกต่อไปเพราะเขาสูญเสียจิตวิญญาณการต่อสู้ด้วยดาบพวกเขามุ่งเป้าไปที่ Lin Feng ทุกที่แม้ว่า Lin Xianger น้องสาวของ Lin Feng จะป่วย พวกเขาไม่เต็มใจที่จะช่วยมันไม่ได้จนกว่าหลินเฟิงจะใช้พลังที่ได้รับจากดินแดนแห่งเทพที่ฝังศพเพื่อเอาชนะโรงไฟฟ้าของศิลปะการต่อสู้หวงเจี๋ย – Lin Yuhong คนในตระกูล Lin เปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อ Lin ฮ. ในอีกด้านหนึ่งเนื่องจากหลินเฟิงไม่สามารถควบคุมพลังที่ได้มาใหม่ได้ดีเขาจึงสังหารฉินเซียวที่กำลังต่อสู้กับเขา Qin Xiao เป็นหลานชายของผู้อาวุโสของตระกูล Qin และเป็นที่ชื่นชอบของผู้อาวุโสมาโดยตลอดตอนนี้ Qin Xiao ถูกสังหารครอบครัว Qin มักจะไม่เต็มใจพวก

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 1

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 2

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 3

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 4

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 5

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 6

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 7

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 8

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 9

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 10

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 11

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 12

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 13

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 14

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 15

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 16

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 17

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 18

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 19

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 20

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 21

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 22

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 23

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 24

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 25

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 26

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 27

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 28

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 29

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 30

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 31

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 32

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 33

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 34

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 35

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 36

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 37

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 38

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 39

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 40

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 41

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 42

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 43

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 44

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 45

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 46

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 47

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 48

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 49

Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี ซับไทย ตอนที่ 50 (จบภาค)