Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ซับไทย

ในวันนี้ Lin Feng กำลังรวบรวมวิญญาณศิลปะการต่อสู้ที่ Lin Mansion เขาไม่ต้องการ Wan Jie Du Zun ภาค 2 เขาเพิ่งพัฒนาจิตวิญญาณศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบให้อยู่ในรูปแบบพื้นฐาน คู่หมั้นของเขา Ji Manyao ใช้โอกาสนี้เพื่อนำจิตวิญญาณของศิลปะการต่อสู้มาใช้Wan Jie Du Zun อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) เขาเกือบจะอาเจียนเป็นเลือดและเสียชีวิต ในเวลาเดียวกัน จิตวิญญาณของ Lin Feng ได้เข้าสู่ที่ฝังศพของเหล่าทวยเทพ หญิงลึกลับในสุสานบอก Lin Feng ว่าเขาสามารถได้รับความแข็งแกร่งและความรู้เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้อย่างมหาศาลโดยการกำจัดเทพเจ้าโบราณที่ฝังอยู่ที่นี่

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 1 (51)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 2 (52)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 3 (53)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 4 (54)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 5 (55)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 6 (56)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 7 (57)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 8 (58)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 9 (59)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 10 (60)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 11 (61)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 12 (62)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 13 (63)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 14 (64)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 15 (65)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 16 (66)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 17 (67)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 18 (68)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 19 (69)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 20 (70)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 21 (71)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 22 (72)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 23 (73)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 24 (74)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 25 (75)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 26 (76)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 27 (77)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 28 (78)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 29 (79)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 30 (80)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 31 (81)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 32 (82)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 33 (83)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 34 (84)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 35 (85)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 36 (86)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 37 (87)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 38 (88)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 39 (89)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 40 (90)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 41 (91)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 42 (92)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 43 (93)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 44 (94)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 45 (95)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 46 (96)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 47 (97)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 48 (98)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 49 (99)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 50 (100)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 51 (101)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 52 (102)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 53 (103)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 54 (104)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 55 (105)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 56 (106)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 57 (107)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 58 (108)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 59 (109)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 60 (110)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 61 (111)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 62 (112)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 63 (113)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 64 (114)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 65 (115)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 66 (116)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 67 (117)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 68 (118)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 69 (119)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 70 (120)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 71 (121)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 72 (122)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 73 (123)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 74 (124)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 75 (125)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 76 (126)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 77 (127)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 78 (128)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 79 (129)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 80 (130)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 81 (131)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 82 (132)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 83 (133)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 84 (134)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 85 (135)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 86 (136)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 87 (137)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 88 (138)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 89 (139)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 90 (140)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 91 (141)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 92 (142)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 93 (143)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 94 (144)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 95 (145)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 96 (146)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 97 (147)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 98 (148)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 99 (149)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 100 (150)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 101 (151)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 102 (152)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 103 (153)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 104 (154)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 105 (155)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 106 (156)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 107 (157)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 108 (158)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 109 (159)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 110 (160)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 111 (161)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 112 (162)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 113 (163)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 114 (164)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 115 (165)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 116 (166)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 117 (167)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 118 (168)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 119 (169)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 120 (170)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 121 (171)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 122 (172)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 123 (173)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 124 (174)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 125 (175)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 126 (176)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 127 (177)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 128 (178)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 129 (179)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 130 (180)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 131 (181)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 132 (182)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 133 (183)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 134 (184)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 135 (185)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 136 (186)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 137 (187)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 138 (188)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 139 (189)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 140 (190)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 141 (191)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 142 (192)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 143 (193)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 144 (194)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 145 (195)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 146 (196)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 147 (197)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 148 (198)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 149 (199)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 150 (120)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 151 (121)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 152 (122)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 153 (123)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 154 (124)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 155 (125)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 156 (126)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 157 (127)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 158 (128)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 159 (209)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 160 (210)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 161 (211)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 162 (212)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 163 (213)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 164 (214)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 165 (215)

อาณาจักรเทพหมื่นปี (ภาค2) ตอนที่ 166 (216)