Sugar Apple Fairy Tale ชูการ์แอปเปิ้ลแฟรี่เทล ซับไทย ตอนที่ 1-12 (จบภาค)

ราชอาณาจักรไฮแลนด์เป็นสถานที่ที่มนุษย์ใช้งานเหล่าภูต และมีอาชีพช่างทำน้ำตาลสีเงิน เป็นอาชีพพิเศษของผู้ทำขนมหวานศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่สามารถใช้ชื่อนี้ได้มีเพียงผู้ครอบครองเหรียญตราประกาศเกียรติคุณจากราชวงศ์เท่านั้น แอน Sugar Apple Fairy Tale ชูการ์แอปเปิ้ลแฟรี่เทล เด็กสาวผู้สูญเสียมารดาซึ่งเป็นช่างทำน้ำตาลสีเงินที่เยี่ยมยอดไปตัดสินใจรับช่วงต่อจากนาง เธอออกเดินทางโดยซื้อ แชล ภูตนักรบรูปงามแต่ดันปากเสียมาเป็นบอดี้การ์ด เด็กสาวมุ่งหน้าไปเมืองหลวงพร้อมกับหวังว่าจะสร้างความสนิทสนมกับแชลผู้ปิดใจต่อมนุษย์

Sugar Apple Fairy Tale ชูการ์แอปเปิ้ลแฟรี่เทล ซับไทย ตอนที่ 1

Sugar Apple Fairy Tale ชูการ์แอปเปิ้ลแฟรี่เทล ซับไทย ตอนที่ 2

Sugar Apple Fairy Tale ชูการ์แอปเปิ้ลแฟรี่เทล ซับไทย ตอนที่ 3

Sugar Apple Fairy Tale ชูการ์แอปเปิ้ลแฟรี่เทล ซับไทย ตอนที่ 4

Sugar Apple Fairy Tale ชูการ์แอปเปิ้ลแฟรี่เทล ซับไทย ตอนที่ 5

Sugar Apple Fairy Tale ชูการ์แอปเปิ้ลแฟรี่เทล ซับไทย ตอนที่ 6

Sugar Apple Fairy Tale ชูการ์แอปเปิ้ลแฟรี่เทล ซับไทย ตอนที่ 7

Sugar Apple Fairy Tale ชูการ์แอปเปิ้ลแฟรี่เทล ซับไทย ตอนที่ 8

Sugar Apple Fairy Tale ชูการ์แอปเปิ้ลแฟรี่เทล ซับไทย ตอนที่ 9

Sugar Apple Fairy Tale ชูการ์แอปเปิ้ลแฟรี่เทล ซับไทย ตอนที่ 10

Sugar Apple Fairy Tale ชูการ์แอปเปิ้ลแฟรี่เทล ซับไทย ตอนที่ 11

Sugar Apple Fairy Tale ชูการ์แอปเปิ้ลแฟรี่เทล ซับไทย ตอนที่ 12(จบ)