Snack Basue บาร์เหล้ากับคนแปลก ๆ ในซัปโปโระ ซับไทย

บาร์แห่งหนึ่งในแยกเหนือที่ 24 ของซัปโปโร ที่ห่างจากย่านธุรกิจซูซูกิโน 5 สถานี (แถวสถานีคิตะนิจูโยโจ) และที่แห่งนั่นคือสถานที่รวมตัวของเจ้าของบาร์,Snack Basue บาร์เหล้ากับคนแปลก ๆ ในซัปโปโระ เจ้าของกิจการ และลูกค้าแปลก ๆ ที่ผลัดกันมาเล่าเรื่องชีวิตสุดประหลาดของพวกเขา

บาร์เหล้ากับคนแปลก ๆ ในซัปโปโระ ตอนที่ 1

บาร์เหล้ากับคนแปลก ๆ ในซัปโปโระ ตอนที่ 2

บาร์เหล้ากับคนแปลก ๆ ในซัปโปโระ ตอนที่ 3

บาร์เหล้ากับคนแปลก ๆ ในซัปโปโระ ตอนที่ 4

บาร์เหล้ากับคนแปลก ๆ ในซัปโปโระ ตอนที่ 5

บาร์เหล้ากับคนแปลก ๆ ในซัปโปโระ ตอนที่ 6

บาร์เหล้ากับคนแปลก ๆ ในซัปโปโระ ตอนที่ 7

บาร์เหล้ากับคนแปลก ๆ ในซัปโปโระ ตอนที่ 8