Seiken Gakuin no Makentsukai จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ (จบ)

ลีโอนิส อดีตผู้กล้าที่กลายมาเป็นจอมมาร ใช้เวทมนตร์เพื่อจะถือกำเนิดอีกครั้งในหนึ่งพันปีเพื่อถือกำเนิดเป็นจอมมารโดยสมบูรณ์ แต่เกิดความผิดพลาด ตัวเขากลับตื่นขึ้นมาในร่าง 10 ขวบของผู้กล้าแทน ถูกพบโดย ลิเซเลีย นักเรียนหญิงที่มาดูแลเขาเหมือนพี่สาว แล้วยังพาเขาไปโรงเรียนดาบศักดิ์สิทธิ์ Seiken Gakuin no Makentsukai จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ และกลายเป็นที่สนใจของพวกรุ่นพี่สาว

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ ตอนที่ 1

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ ตอนที่ 2

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ ตอนที่ 3

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ ตอนที่ 4

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ ตอนที่ 5

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ ตอนที่ 6

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ ตอนที่ 7

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ ตอนที่ 8

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ ตอนที่ 9

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ ตอนที่ 10

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ ตอนที่ 11

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ ตอนที่ 12 (จบ)