Seiken Gakuin no Makentsukai จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์

ลีโอนิส อดีตผู้กล้าที่กลายมาเป็นจอมมาร ใช้เวทมนตร์เพื่อจะถือกำเนิดอีกครั้งในหนึ่งพันปีเพื่อถือกำเนิดเป็นจอมมารโดยสมบูรณ์ แต่เกิดความผิดพลาด ตัวเขากลับตื่นขึ้นมาในร่าง 10 ขวบของผู้กล้าแทน ถูกพบโดย ลิเซเลีย นักเรียนหญิงที่มาดูแลเขาเหมือนพี่สาว แล้วยังพาเขาไปโรงเรียนดาบศักดิ์สิทธิ์ Seiken Gakuin no Makentsukai จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ และกลายเป็นที่สนใจของพวกรุ่นพี่สาว

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ EP 1

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ EP 2

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ EP 3

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ EP 4

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ EP 5

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ EP 6

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ EP 7

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ EP 8

จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ EP 9