Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 1-13 ซับไทย จบแล้ว

Project Scard Praeter no Kizu

บาดแผลแห่งอดีตกาล

เรื่องย่อ Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล

             เรื่องราวในเมืองโตเกียวที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติดอยู่ชิวะ เมื่อการจัดการถูกโอนไปยังบริษัทยักษ์ใหญ่รวมทั้งมีการขัดแย้งกันจนถึงท้ายที่สุดโปรเจ็กต์ล่มพื้นที่ถูกทิ้งร้าง และก็ได้แปลงเป็นเขตปราศจากข้อบังคับ เหล่าผู้พิเศษที่มีพลังจากรอยสักรูปอสูรกายรู้จักกันในชื่อ SCARD ดำเนินชีวิตป้องกันเมืองแล้วก็ดิ้นรนมีชีวิตสืบหาความชอบธรรมในดินแดนที่นั้น

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 1

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 2

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 3

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 4

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 5

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 6

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 7

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 8

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 9

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 10

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 11

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 12

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 13