Potion-danomi de Ikinobimasu! แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ซับไทย (จบ)

นางาเสะ คาโอรุ ดับอนาถเนื่องจากความผิดพลาดในการปรับแต่งห้วงมิติของพระเจ้า จนร่างกายแตกออกเป็นชิ้นๆ หนำซ้ำยังกลับไปโลกเดิมไม่ได้อีก จึงจำใจต้องไปเกิดใหม่ในโลกที่มีวัฒนธรรมล้าหลังกว่า ไหนๆ ก็โดนโยนไปโลกอื่นแล้วPotion-danomi de Ikinobimasu! แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! คาโอรุก็เลยขอไป ขอพลังที่ใช้สร้างยาอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการ แล้วยังมีไอเท็มบ็อกซ์ กับเข้าใจภาษาได้ทั้งหมดอีก แถมขอร่างกายโลลิไปอีก พลังในการให้กำเนิดยา ด้วยโพชั่นเหล่านี้ ฉันจะอยู่ต่อไปอย่างมั่นคงให้ได้เลยค่ะ!

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 1

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 2

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 3

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 4

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 5

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 6

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 7

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 8

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 9

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 10

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 11

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 12 (จบ)