Niehime to Kemono no Ou เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 1-24 (จบ)

สาวน้อยซาริฟีผู้ซึ่งถูกส่งมอบเป็นเครื่องสังเวยลำดับที่ 99 แก่ราชาแห่งเผ่าพันธุ์ประหลาด เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร เธอได้ยอมรับต่อชะตากรรมของตัวเอง Niehime to Kemono no Ou เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร และมุ่งหน้าไปยังพิธีเซ่นสังเวย และที่นั่นก็ทำให้เธอได้รับรู้คงความจริงของราชาเลออนฮาร์ทผู้ซึ่งไม่มีใครกล้าเข้าใกล้และเป็นที่หวาดกลัว

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 1

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 2

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 3

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 4

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 5

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 6

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 7

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 8

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 9

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 10

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 11

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 12

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 13

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 14

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 15

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 16

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 17

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 18

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 19

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 20

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 21

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 22

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 23

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 24 (จบ)