Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 0-16

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร

เรื่องราวยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความจริง หน้าประวัติศาสตร์ที่มีมังกร ที่นี่ได้บันทึกความพยายามและการเสียสละของคนรุ่นต่อรุ่น เด็กหนุ่มก้าวขึ้นเส้นทางแห่งมิตรภาพ ความรัก การเติบโต และสู่การเป็นราชาของเขา

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 0

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 1

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 2

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 3

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 4

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 5

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 6

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 7

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 8

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 9

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 10

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 11

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 12

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 13

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 14

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 15