Huo Feng Liao Yuan (The Ravages of Time) หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 1-16 (จบ)

ปลายยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ตั๋งโต๊ะทำลายเมืองหลวง Huo Feng Liao Yuan ควบคุมโอรสสวรรค์บัญชาเจ้าผู้ครองแคว้น กักตัวเครือญาติของคนเหล่านั้นเป็นตัวประกัน และด้วยกลอุบายของลิโป้ พวกเขาทำกับดักหลอกทัพพันธมิตรมาติดแหที่ลกเอี๋ยง ก่อนจะเผาทิ้งทั้งเมือง กองพันธมิตรต้องคิดแผนต่าง ๆ นานาเพื่อเข้าช่วยคน Huo Feng Liao Yuan (The Ravages of Time) หงสาจอมราชันย์ ขณะนั้นเอง วีรชนแห่งยุคพลันปรากฏตัว เรื่องราวระหว่างเจ้ายุทธจักรและวีรชนผู้ผดุงคุณธรรมกำลังจะเริ่มต้นขึ้น

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 1

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 2

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 3

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 4

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 5

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 6

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 7

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 8

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 9

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 10

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 11

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 12

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 13

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 14

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 15

หงสาจอมราชันย์ ซับไทย ตอนที่ 16 (จบ)