Horimiya Piece โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน ซับไทย ตอนที่ 1-13 (จบ)

โฮริ เคียวโกะ ผู้งดงาม ผลการเรียนดี เป็นผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของเพื่อนๆ ในห้องที่โรงเรียน วันหนึ่ง มิยามุระ เพื่อนร่วมชั้นผู้มืดหม่นได้มาส่งโซตะ น้องชายของโฮริที่ได้รับบาดเจ็บถึงบ้าน ทำให้เขาได้ใกล้ชิดกับโฮริมากขึ้น… มิยามุระสานสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นอย่างแน่นแฟ้นได้มากขึ้นเพราะโฮริและมีวันเวลาที่สดใสขึ้นเพราะได้อยู่กับทุกคน Horimiya Piece โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน ชีวิตในรั้วโรงเรียนอันแสนซาบซ่าที่อัดแน่นไปด้วยความเป็นวัยรุ่น

โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน ตอนที่ 1

โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน ตอนที่ 2

โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน ตอนที่ 3

โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน ตอนที่ 4

โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน ตอนที่ 5

โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน ตอนที่ 6

โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน ตอนที่ 7

โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน ตอนที่ 8

โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน ตอนที่ 9

โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน ตอนที่ 10

โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน ตอนที่ 11

โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน ตอนที่ 12

โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน ตอนที่ 13 (จบ)