Goblin Slayer II ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ซับไทย (จบ)

ณ ชายแดนกิลด์ มีผู้หนึ่งที่อาศัยการกำจัดก็อบลินจนเลื่อนขึ้นเป็นระดับเงินซึ่งเป็นระดับที่สูงเป็นอันดับสามได้ หลังจากนักบวชหญิงได้กลายมาเป็นนักผจญภัย ภารกิจแรกก็เผชิญวิกฤตทันทีGoblin Slayer II ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) แต่โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากชายผู้ถูกขนานนามว่าเป็น ก็อบลินสเลเยอร์ เขาผู้นี้มุ่งมั่นกับการกำจัดก็อบลินโดยไม่เลือกวิธีและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ผู้คนมากมายต่างเฝ้ารอเขาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกิลด์และสาวเลี้ยงวัวเพื่อนสมัยเด็ก รวมถึงสาวน้อยเผ่าเอลฟ์ ผู้ที่ได้ยินเรื่องราวของเขาจึงแสดงตัวออกมาเพื่อขอร้องเขา

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 1

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 2

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 3

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 4

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 5

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 6

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 7

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 8

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 9

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 10

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 11

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 12 (จบ)