Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 0-25 พากย์ไทย จบแล้ว+ตอนจบอีกแบบ

Fate Stay Night Unlimited Blade Works

เรื่องย่อ Fate Stay Night Unlimited Blade Works

             ในบท Fate จะกล่าวถึงเซเบอร์ที่เป็นตัวละครหลัก ในบท Unlimited Blade Works จะกล่าวถึงรินซึ่งเป็นตัวละครหลัก แต่เนื้อเรื่องจะมุ่งประเด็นไปที่ตัวตนของข้ารับใช้ของเธอ อาเชอร์ มากกว่า และในบท Heaven&Feel จะกล่าวถึงอดีตอันเลวร้ายของซากุระ และยังเชื่อมต่อไปถึงเนื้อเรื่องของ เฟท/ฮอลโลว์ อทาราเซีย อีกด้วย ส่วนเนื้อเรื่องในแอนิเมชันจะเป็นการนำเนื้อเรื่องทั้ง 3 มารวมกัน และเน้นหนักไปที่บท Fate มากกว่าบทอื่นๆ

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 0

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 1

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 2

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 3

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 4

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 5

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 6

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 7

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 8

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 9

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 10

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 11

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 12

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 13

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 14

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 15

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 16

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 17

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 18

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 19

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 20

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 21

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 22

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 23

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 24

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 25

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 25.1 (จบอีกแบบ)