AI no Idenshi พันธุกรรมแห่ง AI ซับไทย ตอนที่ 1-12 (จบ)

นี่คือเรื่องราวในอนาคตของพวกเรา ความก้าวหน้าอย่างเหนือชั้นของ AIที่เริ่มมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 นั้นได้ช่วยพัฒนาด้านสังคม แต่ในอีกด้านหนึ่ง ข้อดีและข้อเสียของการใช้เครื่องจักรที่มีปัญญาระดับสูงเป็นเครื่องมือก็เข้าจู่โจมมนุษยชาติ AI no Idenshi พันธุกรรมแห่ง AIในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 21 มนุษย์ยอมรับและแยก “ฮิวแมนนอยด์” ที่มีสิทธิมนุษยชนออกเป็นอีกหนึ่งตัวตนที่แตกต่างจาก “AI อุตสาหกรรม” ได้อย่างปกติและใช้ชีวิตร่วมกัน

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 1

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 2

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 3

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 4

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 5

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 6

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 7

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 8

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 9

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 10

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 11

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 12 (จบ)