Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ซับไทย ตอนที่ 1-11

Tomodachi Game เกมมิตรภาพ

เรื่องราวของกลุ่มนักเรียนมัธยม 5 คน ที่เป็นเพื่อนซี๊สนิทกันมากๆ Tomodachi Game เกมมิตรภาพ แต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็ถูกจับตัวไปเล่นเกมที่มีชื่อว่า “Tomodachi Game” เพื่อชดใช้หนี้อันมหาศาลที่เพื่อนคนหนึ่งได้ก่อขึ้น และถูกทดสอบถึง “มิตรภาพที่แท้จริง”

Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ซับไทย ตอนที่ 1

Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ซับไทย ตอนที่ 2

Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ซับไทย ตอนที่ 3

Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ซับไทย ตอนที่ 4

Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ซับไทย ตอนที่ 5

Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ซับไทย ตอนที่ 6

Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ซับไทย ตอนที่ 7

Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ซับไทย ตอนที่ 8

Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ซับไทย ตอนที่ 9

Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ซับไทย ตอนที่ 10