The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาด ตอนที่ 1-178 + OVA พากย์ไทย (จบแล้ว)

เจ้าชายลูกสักหลาด

The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาด พากย์ไทย ตัวเอก เอจิเซ็น เรียวมะได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนมัธยมต้นเซชุนหรือในภาษาญี่ปุ่นคือ”เซซุน งาคุเอน” หรือเรียกสั่นๆว่า”เซงาคุ” โรงเรียนชื่อดังที่มีจุดเด่นในด้านเทนนิส เขาเป็นหนุ่มน้อยอัจฉริยะ และเป็นแชมป์ถึง 4 สมัยซ้อนในการแข่งขันเทนนิสรุ่นจูเนียร์ของอเมริกา เจ้าชายลูกสักหลาด เรียวมะมาเข้าชมรมได้ไม่นาน ก็สามารถไต่เต้าขึ้นเป็นนักกีฬาตัวจริงที่เป็นเด็กปี 1 คนแรกในชมรม ภายหลังจากได้เป็นตัวแทนแล้วได้ไปร่วมแข่งขันของโรงเรียนไปแข่งในระดับเขต และในรอบชิงชนะเลิศได้เจอกับโรงเรียนฟุโดมิเนะ

The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาด ตอนที่ 1-178 + OVA พากย์ไทย (จบแล้ว)

The Prince of Tennis ตอนที่ 001 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 002 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 003 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 004 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 005 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 006 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 007 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 008 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 009 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 010 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 011 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 012 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 013 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 014 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 015 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 016 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 017 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 018 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 019 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 020 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 021 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 022 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 023 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 024 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 025 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 026 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 027 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 028 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 029 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 030 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 031 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 032 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 033 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 034 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 035 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 036 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 037 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 038 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 039 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 040 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 041 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 042 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 043 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 044 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 045 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 046 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 047 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 048 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 049 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 050 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 051 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 052 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 053 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 054 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 055 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 056 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 057 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 058 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 059 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 060 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 061 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 062 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 063 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 064 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 065 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 066 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 067 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 068 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 069 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 070 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 071 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 072 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 073 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 074 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 075 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 076 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 077 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 078 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 079 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 080 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 081 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 082 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 083 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 084 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 085 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 086 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 087 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 088 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 089 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 090 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 091 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 092 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 093 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 094 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 095 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 096 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 097 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 098 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 099 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 100 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 101 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 102 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 103 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 104 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 105 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 106 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 107 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 108 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 109 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 110 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 111 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 112 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 113 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 114 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 115 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 116 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 117 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 118 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 119 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 120 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 121 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 122 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 123 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 124 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 125 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 126 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 127 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 128 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 129 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 130 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 131 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 132 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 133 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 134 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 135 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 136 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 137 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 138 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 139 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 140 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 141 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 142 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 143 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 144 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 145 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 146 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 147 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 148 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 149 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 150 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 151 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 152 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 153 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 154 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 155 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 156 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 157 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 158 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 159 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 160 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 161 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 162 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 163 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 164 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 165 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 166 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 167 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 168 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 169 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 170 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 171 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 172 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 173 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 174 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 175 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 176 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 177 พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis ตอนที่ 178 พากย์ไทย

 

OVA

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 1

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 2

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 3

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 4

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 5

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 6

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 7

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 8

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 9

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 10

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 11

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 12

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 13

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 14

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 15

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 16

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 17

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 18

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 19

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 20

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 21

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 22

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 23

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 24

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 25

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 26

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 27

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 28

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 29

 

The Prince of Tennis OVA ตอนที่ 30

 

U17

The Prince of Tennis U17 ตอนที่ 1

 

The Prince of Tennis U17 ตอนที่ 2

 

The Prince of Tennis U17 ตอนที่ 3

 

The Prince of Tennis U17 ตอนที่ 4

 

The Prince of Tennis U17 ตอนที่ 5

 

The Prince of Tennis U17 ตอนที่ 6

 

The Prince of Tennis U17 ตอนที่ 7

 

The Prince of Tennis U17 ตอนที่ 8

 

The Prince of Tennis U17 ตอนที่ 9

 

The Prince of Tennis U17 ตอนที่ 10

 

The Prince of Tennis U17 ตอนที่ 11

 

The Prince of Tennis U17 ตอนที่ 12

 

The Prince of Tennis U17 ตอนที่ 13

จบแล้วจ้า