Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ซับไทย ตอนที่ 1-11

Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ซับไทย

เรื่องย่อ Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน 

          Sumire Suou อายุ 15 ปี เธอหลงไหลในฟุตบอล แต่ดูเหมือนหลังจากพ่ายแพ้เลยทำให้ชีวิตในตอน ม.ต้น มืดมน จนกระทั่งขึ้น ม.ปลาย หัวใจของเธอได้รู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ซับไทย ตอนที่ 1

ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ซับไทย ตอนที่ 2

ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ซับไทย ตอนที่ 3

ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ซับไทย ตอนที่ 4

ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ซับไทย ตอนที่ 5

ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ซับไทย ตอนที่ 6

ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ซับไทย ตอนที่ 7

ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ซับไทย ตอนที่ 8

ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ซับไทย ตอนที่ 9

ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ซับไทย ตอนที่ 10

ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ซับไทย ตอนที่ 11