Ni Zhen Shi Ge Tian Cai (You’re A Genius!) สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 1-24(จบ)

Ni Zhen Shi Ge Tian Cai (You’re A Genius!) สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ

Ni Zhen Shi Ge Tian Cai (You’re A Genius!)  ดินแดนต่างโลกมีทวีปตะวันออกและตะวันตกดำรงอยู่ ภาคเหนือของทวีปตะวันตกมีชนเผ่าภูเขาหิมะอันลึกลับอาศัยอยู่ ส่วนภาคใต้ถูกครอบครองโดยอาณาจักรต้าฉินอันรุ่งโรจน์ ลัทธิมาร คือแหล่งพลังงานของโลก อาณาจักรต้าฉินอาศัยพลังของลัทธิมารเอาชนะศัตรูและภัยพิบัติมากมายนับไม่ถ้วน ก่อตั้งโลกอารยะที่เจริญรุ่งเรืองขึ้น เด็กหนุ่มชนเผ่าที่มีคุณลักษณะร่างกายเป็นฉนวนมารจากภาคเหนือได้ริเริ่มเส้นทางบำเพ็ญมาร ณ ทวีปภาคใต้ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งลัทธิมาร

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 1

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 2

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 3

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 4

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 5

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 6

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 7

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 8

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 9

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 10

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 11

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 12

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 13

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 14

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 15

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 16

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 17

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 18

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 19

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 20

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 21

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 22

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 23

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 24 (จบ)