New Gods Nezha Reborn 2021 นาจา เกิดอีกครั้งก็ยังเทพ พากย์ไทย The Movie

New Gods Nezha Reborn 2021

นาจา เกิดอีกครั้งก็ยังเทพ พากย์ไทย The Movie

เรื่องย่อ New Gods Nezha Reborn 2021

นาจา เกิดอีกครั้งก็ยังเทพ พากย์ไทย The Movie

               เขาพึงพอใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างคนเดินดิน New Gods Nezha Reborn แต่ว่าเมื่อศัตรูดึกดำบรรพ์จากชาติที่ผ่านมาหวนมา เขาก็เลยจะต้องปลุกพลังวีรบุรุษด้านในตนเอง

นาจา เกิดอีกครั้งก็ยังเทพ พากย์ไทย