ดูอนิเมะ Manyuu Hiken-Chou ศึกชิงนมโตมโหฬาร ตอนที่ 1-12 จบแล้ว

Manyuu Hiken-Chou ศึกชิงนมโตมโหฬาร

เรื่องย่อ Manyuu Hiken-Chou ศึกชิงนมโตมโหฬาร

                ยุคสมัยที่สงบสุขของเอโดะโดยระบบโชกุนปกครอง  มีรัฐบาลควบคุมคุณสมบัติของสตรีที่มีนมขนาดใหญ่ภายใต้องค์กรในปัจจุบันนั้น มีนามว่า ” ตระกลูมานิว! ” มานิวมีทักษะการใช้ดาบที่ละเว้นร่างกายตัดผ่านเต้านมแทน คัมภีร์ลับของพวกเขาเต็มไปด้วยเทคนิคในการทำนม ขนาดใหญ่และนมขนาดเล็ก (สงสัยพวกนมเล็กต้องชอบแน่ๆ อิอิ) มันถูกเก็บไว้อย่างรอบคอบและเป็นความลับ

Manyuu Hiken-Chou ศึกชิงนมโตมโหฬาร ตอนที่ 1

Manyuu Hiken-Chou ศึกชิงนมโตมโหฬาร ตอนที่ 2

Manyuu Hiken-Chou ศึกชิงนมโตมโหฬาร ตอนที่ 3

Manyuu Hiken-Chou ศึกชิงนมโตมโหฬาร ตอนที่ 4

Manyuu Hiken-Chou ศึกชิงนมโตมโหฬาร ตอนที่ 5

Manyuu Hiken-Chou ศึกชิงนมโตมโหฬาร ตอนที่ 6

Manyuu Hiken-Chou ศึกชิงนมโตมโหฬาร ตอนที่ 7

Manyuu Hiken-Chou ศึกชิงนมโตมโหฬาร ตอนที่ 8

Manyuu Hiken-Chou ศึกชิงนมโตมโหฬาร ตอนที่ 9

Manyuu Hiken-Chou ศึกชิงนมโตมโหฬาร ตอนที่ 10

Manyuu Hiken-Chou ศึกชิงนมโตมโหฬาร ตอนที่ 11

Manyuu Hiken-Chou ศึกชิงนมโตมโหฬาร ตอนที่ 12