Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 1-24 (จบ)

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ

เรื่องราว มิซึชิมะ เรียว หนุ่มที่กำลังจะขึ้นมัธยมปลาย แม้สมัยช่วงมัธยมต้น จะไม่ได้มีฝีมือโดดเด่นด้านแบดมินตัน แต่โค้ชจากโรงเรียนชื่อดังมองเห็นพรสวรรค์ในตัวเขา เนื่องจากมีปัญหาที่พ่อไม่เห็นด้วยเรื่องโควต้ากีฬา ทำให้เขามุ่งมั่นที่จะสอบเรียนที่นี่ด้วยความตั้งใจตนเอง และได้พบสมาชิก Love All Play หลายคนที่มีฝีมือด้านแบดมินตัน

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 1

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 2

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 3

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 4

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 5

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 6

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 7

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 8

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 9

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 10

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 11

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 12

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 13

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 14

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 15

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 16

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 17

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 18

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 19

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 20

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 21

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 22

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 23

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 24 (จบ)