Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 1-52 พากย์ไทย (จบแล้ว)

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร

เรื่องย่อ Kekkaishi ผู้ผนึกมาร

                   คาราสุโมริ คือธาตุดิน ที่มีพลังวิเศษที่สามารถทำให้ปีศาจแข่งแรงขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีผู้ผนึกมารที่ต้องปราบปีศาจและวิญญาณไม่ให้เข้ามาภายในคาราสุโมริ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเหล่าผู้ผนึกมารที่ต้องปกป้องที่ดินแห่งนี้ไม่ให้ตกไปอยู่กับเหล่าปีศาจ หนุ่มน้อย  โยชิโมริ  ผู้สืบทอดตระกูลสุมิมูระ (ผู้ผนึกมาร) และสาวน้อย  โทกิเนะ  ผู้สืบทอดตระกูลยูกิมูระ (ผู้ผนึกมาร) ต้องปกป้องคาราสุโมริไม่ให้ปีศาจเข้าไปได้ (คาราสุโมริอยู่ในตำแหน่งของโรงเรียนคาราสุโมริ) ซึ่งคาราสุโมรินั้น เมื่อปีศาจเข้าไปแฝงตัวอยู่จะได้รับพลังเยอะ พวกปีศาจนี้ไม่ชอบแสงอาทิตย์ซักเท่าไหร่เลยชอบออกมาตอนกลางคืนเสมอ ถ้าไม่กำจัดมันไปภายในวันเดียวปีศาจจะเปลี่ยนร่างไปในทันใด วิชาที่พวกโยชิโมริใช้คือ  1. ล้อม หมายถึง เตรียม 2. วาง หมายถึง การวางตำแหน่ง 3. ผนึก หมายถึง การจับศัตรู 4. ปลด หมายถึง ปล่อยให้ออกไป 5. สลาย หมายถึง กำจัดให้หมดไป

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 1

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 2

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 3

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 4

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 5

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 6

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 7

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 8

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 9

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 10

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 11

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 12

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 13

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 14

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 15

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 16

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 17

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 18

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 19

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 20

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 21

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 22

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 23

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 24

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 25

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 26

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 27

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 28

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 29

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 30

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 31

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 32

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 33

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 34

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 35

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 36

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 37

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 38

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 39

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 40

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 41

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 42

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 43

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 44

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 45

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 46

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 47

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 48

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 49

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 50

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 51

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 52