Hetalia World Stars พลังอักษะ เฮตาเลีย ซับไทย ตอนที่ 1-12 (จบ)

Hetalia World Stars พลังอักษะ เฮตาเลีย ซับไทย

เรื่องย่อ Hetalia World Stars พลังอักษะ เฮตาเลีย 

         เฮตาเลียเป็นการ์ตูนช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในครามนี้มีการแยกพรรคออกเป็น 2 ฝ่ายนั่นก็คือ ฝ่ายอักษะ(อิตาลี เยอรมัน ญี่ปุ่น) และฝ่ายสัมพันธมิตร(ฝรั่งเศส อังกฤษ รัสเซีย จีน อเมริกา) ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ฝ่ายอักษะและสัมพันธมิตรทั้งหมดในสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ยังมีประเทศเข้าร่วมสงครามอีกมามายและแน่นอนประเทศไทยนั้นได้เข้าร่วมเป็นฝ่ายเดียวกับญี่ปุ่น แต่เพราะขบวนการเสรีไทยทำให้ไทยไม่ตกในสภาพผู้แพ้สงคราม

Hetalia World Stars พลังอักษะ เฮตาเลีย ซับไทย ตอนที่ 1

Hetalia World Stars พลังอักษะ เฮตาเลีย ซับไทย ตอนที่ 2

Hetalia World Stars พลังอักษะ เฮตาเลีย ซับไทย ตอนที่ 3

Hetalia World Stars พลังอักษะ เฮตาเลีย ซับไทย ตอนที่ 4

Hetalia World Stars พลังอักษะ เฮตาเลีย ซับไทย ตอนที่ 5

Hetalia World Stars พลังอักษะ เฮตาเลีย ซับไทย ตอนที่ 6

Hetalia World Stars พลังอักษะ เฮตาเลีย ซับไทย ตอนที่ 7

Hetalia World Stars พลังอักษะ เฮตาเลีย ซับไทย ตอนที่ 8

Hetalia World Stars พลังอักษะ เฮตาเลีย ซับไทย ตอนที่ 9

Hetalia World Stars พลังอักษะ เฮตาเลีย ซับไทย ตอนที่ 10

Hetalia World Stars พลังอักษะ เฮตาเลีย ซับไทย ตอนที่ 11

Hetalia World Stars พลังอักษะ เฮตาเลีย ซับไทย ตอนที่ 12 (จบ)