Hakozume: Koban Joshi no Gyakushuu ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม ซับไทย ตอนที่ 1-12

Hakozume: Koban Joshi no Gyakushuu ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม

Hakozume: Koban Joshi no Gyakushuu ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม เรื่องราว ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม คาวาอิ ไม ตำรวจหญิงที่เริ่มคิดว่าตนไม่เหมาะกับหน้าที่ มักมีปัญหากับตำรวจชาย และต้องการลาออก จนได้มาทำงานร่วมกับ ฟูจิ เซย์โกะ ตำรวจหญิงที่มีความมุ่งมั่นและเป็นแบบอย่างให้เธอ

ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม ซับไทย ตอนที่ 1

ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม ซับไทย ตอนที่ 2

ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม ซับไทย ตอนที่ 3

ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม ซับไทย ตอนที่ 4

ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม ซับไทย ตอนที่ 5

ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม ซับไทย ตอนที่ 6

ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม ซับไทย ตอนที่ 7

ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม ซับไทย ตอนที่ 8

ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม ซับไทย ตอนที่ 9

ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม ซับไทย ตอนที่ 10

ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม ซับไทย ตอนที่ 11