Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย จบแล้ว

แขนกลคนแปรธาตุ

Fullmetal Alchemist Brotherhood เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ เอลริค พี่น้องแห่งตระกูลเอลริค พวกเขาต้องเสียแม่เพราะโรคร้าย ทั้งคู่จึงคิดใช้วิชาแปรธาตุในการ “ชุบชีวิตมนุษย์” โดยถือเป็นวิชาร้ายแรงของการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อต้องการให้ชีวิตคืนแก่แม่ แต่ด้วยธรรมชาติของโลกแล้ว ไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมากจากความว่างเปล่าได้ เอ็ดและอัลต้องจ่ายสิ่งที่มีค่าที่ต้องแลกด้วยร่างกาย เอ็ดต้องเสียขา ส่วนอัลยอมจ่ายด้วยร่างกายทั้งหมด เอ็ดพบว่าร่างของน้องชายหายไปทั้งหมด จึงจ่ายด้วยแขนและดึงวิญญาณของน้องชายผูกไว้ในชุดเกราะด้วยตราเลือด พันเอก รอย มัสแตง ของกองทัพได้เห็นว่าเอ็ดมีความสามารถถึงขนาดสามารถผนึกวิญญาณได้ จึงเสนอตำแหน่งให้เป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ” เพื่อที่เอ็ดจะได้รับสิทธิต่างๆจากทางการ และเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นในการหาวิธีกลับเป็นเหมือนเดิม เอ็ดได้ตอบตกลงเข้านักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ ได้ฉายาว่า นักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหล จากการที่เขาสามารถใช้วิชาแปรธาตุได้โดยไม่ต้องใช้วงแหวนแปรธาตุ และเริ่มออกตามหาศิลานักปราชญ์ เป็นหินที่ทำให้สามารถใช้พลังการแปรธาตุที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนที่ทัดเทียม

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย จบแล้ว

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 1 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 2 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 3 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 4 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 5 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 6 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 7 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 8 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 9 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 10 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 11 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 12 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 13 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 14 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 15 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 16 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 17 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 18 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 19 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 20 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 21 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 22 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 23 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 24 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 25 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 26 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 27 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 28 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 29 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 30 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 31 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 32 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 33 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 34 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 35 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 36 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 37 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 38 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 39 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 40 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 41 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 42 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 43 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 44 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 45 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 46 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 47 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 48 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 49 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 50 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 51 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 52 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 53 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 54 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 55 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 56 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 57 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 58 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 59 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 60 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 61 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 62 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 63 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

 

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 64 พากย์ไทย จบ | ลิงค์สำรอง