Dolls’ Frontline ซับไทย ตอนที่ 1-12 (จบ)

Dolls’ Frontline ซับไทย

เรื่องย่อ Dolls’ Frontline ซับไทย

 เรื่องราวของโลกในอนาคตช่วงปี 206X หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 3 และผลพวงของอุบัติเหตุทางทหารจากสงครามนิวเคลียร์ครั้งนั้น ส่งผลให้เกิดโรคระบาดในวงกว้างจนผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ การใช้หุ่นยนต์เป็นแรงงานและการสู้รบจึงเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต ซึ่ง “Tactical Dolls (T-Dolls)” หุ่นยนต์ผลิตจำนวนมากที่เน้นใช้แล้วทิ้งก็มีการถูกใช้โดยกองทัพทหารเอกชนเพื่อต่อสู้แนวหน้าในสงครามกับภัยคุกคามใหม่อย่าง AI

Dolls' Frontline ซับไทย ตอนที่ 1

Dolls' Frontline ซับไทย ตอนที่ 2

Dolls' Frontline ซับไทย ตอนที่ 3

Dolls' Frontline ซับไทย ตอนที่ 4

Dolls' Frontline ซับไทย ตอนที่ 5

Dolls' Frontline ซับไทย ตอนที่ 6

Dolls' Frontline ซับไทย ตอนที่ 7

Dolls' Frontline ซับไทย ตอนที่ 8

Dolls' Frontline ซับไทย ตอนที่ 9

Dolls' Frontline ซับไทย ตอนที่ 10

Dolls' Frontline ซับไทย ตอนที่ 11

Dolls' Frontline ซับไทย ตอนที่ 12 (จบภาค)