ดูอนิเมะ Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 1-37 พากย์ไทย จบแล้ว

ดูอนิเมะ Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร

Death Note ยางามิ ไลท์ ได้เก็บสมุดโน้ตเล่มหนึ่ง ซึ่ง ลุค ยมทูตตนหนึ่งได้ทำตกเอาไว้ จากการที่ลุคปรากฏตัวต่อหน้าไลท์ ทำให้ไลท์รู้ว่า สมุดโน้ตที่ตนเก็บได้นั้นเป็น เดธโน้ต สมุดโน้ตที่สามารถฆ่าคนได้ เพียงเราเขียนชื่อจริงและเคยเห็นหน้าบุคคลนั้นลงในสมุดเล่มนั้นแล้ว บุคคลผู้นั้นก็จะมีอันเป็นไป คือจะหัวใจวายตายภายใน 40 วินาที หลังจากที่ไลท์ทำการทดลองเขียนชื่อเหยื่อ 2 ราย ลงในโน้ตเล่มนั้นจนเห็นผลลัพธ์จริงแล้ว ไลท์จึงตัดสินใจใช้สมุดเล่มนี้เปลี่ยนแปลงโลกนี้ซะใหม่ และสถาปนาตนเองเป็นพระเจ้า และจัดการปราบปรามอาชญากรซะอยู่หมัด ผู้คนทั่วโลกจึงขนานนามว่า คิระ

ดูอนิเมะ Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 37 พากย์ไทย ตอนจบ