BNA Brand New Animal มนุษย์สัตว์พันธุ์ใหม่ ตอนที่ 1-12 ซับไทย ยังไม่จบ

BNA Brand New Animal มนุษย์สัตว์พันธุ์ใหม่

เรื่องย่อ BNA Brand New Animal มนุษย์สัตว์พันธุ์ใหม่ มิจิรุ สาวที่กลายเป็นพวกครึ่งสัตว์โดยไม่ทราบเหตุผล หนีมาที่เมือง อนิม่าซิตี้ อนิเมะเหนือธรรมชาติ ที่อยู่ของพวกครึ่งสัตว์และหาเหตุผลที่ทำให้เธอถูกเปลี่ยนร่าง

BNA (Brand New Animal) มนุษย์สัตว์พันธุ์ใหม่ ตอนที่ 1 ซับไทย

BNA (Brand New Animal) มนุษย์สัตว์พันธุ์ใหม่ ตอนที่ 2 ซับไทย

BNA (Brand New Animal) มนุษย์สัตว์พันธุ์ใหม่ ตอนที่ 3 ซับไทย

BNA (Brand New Animal) มนุษย์สัตว์พันธุ์ใหม่ ตอนที่ 4 ซับไทย

BNA (Brand New Animal) มนุษย์สัตว์พันธุ์ใหม่ ตอนที่ 5 ซับไทย

BNA (Brand New Animal) มนุษย์สัตว์พันธุ์ใหม่ ตอนที่ 6 ซับไทย

BNA (Brand New Animal) มนุษย์สัตว์พันธุ์ใหม่ ตอนที่ 7 ซับไทย

BNA (Brand New Animal) มนุษย์สัตว์พันธุ์ใหม่ ตอนที่ 8 ซับไทย

BNA (Brand New Animal) มนุษย์สัตว์พันธุ์ใหม่ ตอนที่ 9 ซับไทย

BNA (Brand New Animal) มนุษย์สัตว์พันธุ์ใหม่ ตอนที่ 10 ซับไทย

BNA (Brand New Animal) มนุษย์สัตว์พันธุ์ใหม่ ตอนที่ 11 ซับไทย