ดูอนิเมะ Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 1-113 ซับไทย ยังไม่จบ

ดูอนิเมะ Black Clover แบล็คโคลเวอร์

Black Clover  ในอดีตมนุษย์นั้นเกือบถูกเทพอสูรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่ได้รับการช่วยเหลือจากจอมเวท ซึ่งได้ถูกเรียกว่า จักรพรรดิเวทมนตร์แล้วก่อตั้งอาณาจักรโครเวอร์ขึ้นมา ว่ากันว่า จอมเวทที่เก่งกาจสุดจะเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์คนต่อไป เวลาผ่านไป แอสต้าและยูโน สองเด็กกำพร้าที่เกิดในโบสถ์นอกอาณาจักรโคลเวอร์ได้เติบโตขึ้น ตัวแอสต้าไม่มีเวทมนตร์แต่ฝันที่จะได้เป็นจักรพรรดิเวทมนตร์ จึงฝึกด้านการต่อสู้ด้วยกำลัง ในขณะที่ยูโนมีความสามารถที่ยอดเยี่ยม ทั้งสองแข่งกันว่าใครจะได้เป็นอัศวินเวทที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอาณาจักร จึงออกเดินทางผจญภัยกัน

ดูอนิเมะ Black Clover แบล็คโคลเวอร์

Black Clover ตอนที่ 01 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 02 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 03 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 04 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 05 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 06 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 07 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 08 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 09 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 10 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 11 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 12 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 13 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 14 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 15 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 16 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 17 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 18 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 19 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 20 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 21 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 22 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 23 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 24 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 25 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 26 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 27 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 28 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 29 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 30 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 31 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 32 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 33 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 34 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 35 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 36 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 37 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 38 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 39 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 40 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 41 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 42 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 43 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 44 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 45 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 46 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 47 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 48 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 49 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 50 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 51 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 52 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 53 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 54 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 55 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 56 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 57 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 58 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 59 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 60 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 61 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 62 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 63 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 64 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 65 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 66 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 67 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 68 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 69 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 70 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 71 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 72 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 73 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 74 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 75 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 76 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 77 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 78 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 79 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 80 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 81 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 82 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 83 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 84 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 85 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 86 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 87 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 88 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 89 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 90 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 91 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 92 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 93 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 94 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 95 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 96 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 97 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 98 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 99 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 100 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 101 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 102 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 103 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 104 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 105 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 106 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 107 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 108 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 109 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 110 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 111 ซับไทย

Black Clover ตอนที่ 112 ซับไทย 

Black Clover ตอนที่ 113 ซับไทย