ดูอนิเมะ Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 1-49 ซับไทย จบแล้ว

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด

เรื่องย่อ Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ในโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตอมตะที่เรียกว่า อันเดด อยู่ 53 ตน เมื่อ 10,000 ปีก่อน อันเดดทั้ง 53 ตนได้ต่อสู้กันเพื่อหาสิทธิ์การเป็นเผ่าพันธุ์ที่ปกครองโลกนี้ โดยผู้แพ้จะถูกผนึกศิลาผนึกไว้เป็นการ์ด ในท้ายที่สุดฮิวแมนอันเดดหรือมนุษย์ ก็เป็นผู้ชนะในศึกครั้งนั้นและทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นผู้ถือสิทธิ์ครองโลกนี้

10,000 ปีต่อมาจนถึงปัจจุบันองค์กรB.O.A.R.D.ซึ่งได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอันเดด วันหนึ่งฮิโรเสะ โยชิโตะ ผู้ได้สูญเสียภรรยาไปได้ทำการปลดผนึกอันเดดเกือบทั้งหมด เพิ่อศึกษาหาความลับของชีวิตอมตะ ทางB.O.A.R.D.จึงได้ทำการสร้างระบบไรเดอร์ซิสเต็มขึ้น เพื่อใช้พลังของอันเดดในการผนึกเหล่าอันเดดลงในการ์ดอีกครั้ง ดูอนิเมะ

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 49 จบ พากย์ไทย